Jenis-Jenis Tafsir


1. Tafsir Bil Ma’tsur (التفسير بالمأثور)

Ialah tafsir yang menggunakan Quran dan Hadith serta qaul Sahabat r.a dalam menafsirkan ayat al-Quran. Inilah sebaik-baik tafsir. Tafsir ini terbahagi kepada 4 bahagian:

i. Tafsir Quran dengan Quran.
ii. Tafsir Quran dengan Sunnah.
iii. Tafsir Sahabat r.a.
iv. Tafsir Tabi’in.

2. Tafsir Bil Ra’yi (التفسير بالرأي)

Ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran dan pandangan ahli tafsir itu sendiri berdasarkan pemahaman mendalam mereka dalam ilmu agama dan bahasa arab. Kadang-kadang tafsir ini baik dan kadang-kadang menjadi buruk kerana salah pemahaman.
Load disqus comments

2 comments