Terjemahan Al-Quran Dalam Pelbagai Perspektif

Persoalan terjemahan al-Quran dalam buku ini dilihat dari pelbagai aspek. Perbincangan meliputi konsep terjemahan al-Quran, hukum, pandangan ulama; kemunculan idea penterjemahan al-Quran; latar belakang sejarah; permasalahan dalam amalan menterjemah al-Quran dan contoh-contoh terjemahan al-Quran yang menyeleweng.Pembaca boleh menjadikannya sebagai panduan berguna dalam menilai autoriti dan kesahihan terjemahan al-Quran yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa bukan Arab. Kandungan buku ini juga membimbing pembaca mengelakkan daripada salah faham terhadap maksud kalam Allah.Antara yang menarik dalam buku ini ialah:Seperti dalam bab 4 penulis berkongsi maklumat penterjemahan ke bahasa Eropah iaitu ke dalam bahasa Latin, Sepanyol, Jerman, Perancis, Inggeris, Russia, Bosnia dan Albania.Bahasa Afrika pula ialah bahasa Yoruba, Hausa, Swahili, Wolof, Fulfulde, Igbo, Luganda, Gikuyu, Kamba, Luo dan Amharic.Bahasa Asia pula ialah bahasa Parsi, Urdu, Turki, Jepun, Mandarin, Tionghua, dan Tamil.Kemudian bahasa Kepulauan Melayu pula ialah bahasa Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Brunei, Melayu Patani dan Melayu Singapura.  Dalam bab 7 pula misalnya, pengarang menjelaskan tentang kesilapan orientalis memahami bahasa Arab dan menyangkanya adalah berasal dari bahasa Hebrew atau Syiarac. Sebagai contoh dalam terjemahan orientalis bernama Watt memberi makna rujz (kejahatan) adalah berasal dari bahasa Syiarac dengan makna rugza (kemurkaan) iaitu kemurkaan yang mendatang. Ayat al-Quran yang didakwa mengandungi perkataan tersebut ialah seperti:وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) سورة المدثر

Ertinya: Dan segala kejahatan hendaklah kamu jauhi.Begitu juga contoh ayat 27 dalam surah al-ajj dari orang berlainan.وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) سورة الحج

Ertinya: Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat Haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhanmu) dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh.Nazwar Syamsu telah menterjemahkannya sebagai berikut:

Dan maklumlah pada manusia itu dengan haji, tentu mereka akan datang padamu berlaki-laki dan atas kenderaan (penghubung) yang datang dari setiap pelosok tempat yang jauh (Nazwar, 1978: 106).Dalam bab 8 pula contohnya Kassim Ahmad menterjemahkan makna ayat 7 surah al-asyr.وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝ سورة الحشر: 7

Ertinya: dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNyaKassim Ahmad pula menterjemahnya sebagai mana berikut:

Apa-apa harta rampasan perang yang telah diberi oleh Rasul kepadamu hendaklah kamu terima dan apa-apa yang di tegahnya hendaklah kamu tinggalkan (Kassim Ahmad, 1986: 37).Dafar IsiKATA PENGANTAR

PENGHARGAAN

PENDAHULUAN

JADUAL TRANSLITREASI1. KONSEP TERJEMAHAN AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Definisi Terjemah

 • Sejauh Mana al-Quran Mungkin Diterjemahkan

 • Jenis-Jenis Terjemahan al-Quran

 • Terjemahan arfiyya

 • Kesesuaian Penterjemahan al-Quran Secara arfiyya

 • Terjemahan al-Quran Secara arfiyya Bi Dūn al-Mithl

 • Terjemahan Tafsīriyyaṯ

 • Kesesuaian Penterjemahan al-Quran Secara Tafsīriyyaṯ

 • Rumusan2. PERSEPSI ULAMA DAN HUKUM MENTERJEMAH AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Tinjauan Awal Terhadap Beberapa Pandangan Ulama

 • Beberapa Pandangan Ulama Yang Membenarkan Terjemahan arfiyya Bi Dūn al-Mithl

 • Pandangan Ulama Yang Membenarkan Terjemahan arfiyya Bi Dūn al-Mithl Dengan Bersyarat

 • Beberapa Pandangan Ulama Yang Menegah Terjemahan arfiyyaṯ Bi Dūn al-Mithl

 • Hukum Menterjemah al-Quran Secara Ḥarfiyyaṯ (Bi al-Mithl Atau Bi Dūn al-Mithl)

 • Beberapa Pandangan Ulama Berhubung Terjemahan Tafsīriyyaṯ

 • Hukum Menterjemah al-Quran Secara Tafsīriyyaṯ

 • Menterjemah al-Quran Secara Tafsīriyyāt Dengan Tujuan Berdakwah

 • Rumusan3. KEMUNCULAN IDEA PENTERJEMAHAN AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Kemunculan Idea Penterjemahan Dalam Amalan Menterjemahkan Makna al-Quran

 • Beberapa Idea Awal Sebagai Syarat Menterjemah al-Quran Secara Tafsīriyyaṯ

 • Ilmu-Ilmu Yang Perlu Dikuasai Oleh Penterjemah al-Quran

 • Adab-Adab Penterjemah al-Quran

 • Rumusan4. SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TERJEMAHAN AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Peringkat Awal

 • Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Eropah

 • Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Afrika

 • Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Asia

 • Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Kepulauan Melayu

 • Rumusan5. PENDEKATAN-PENDEKATAN LAZIM DALAM MENYEBARKAN TERJEMAHAN MAKNA AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Terjemahan Makna Ayat-Ayat Suci al-Quran Disebar Melalui Beberapa Cara

 • Rumusan6. PERMASALAHAN DALAM AMALAN PENGGUNAAN TERJEMAHAN MAKNA AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Kepentingan Masyarakat Bukan Islam Dan Arab Memahami al-Quran

 • Amalan Penggunaan Terjemahan al-Quran Dalam Konteks Masa Kini

 • Membaca Dengan Tujuan Solat

 • Membaca Dengan Tujuan Bacaan Semata-Mata (Ibadah)

 • Rumusan7. PERMASALAHAN DALAM AMALAN MENTERJEMAH MAKNA DALAM AL-QURAN

 • Pengenalan

 • Beberapa Sebab Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Amalan Menterjemah Makna al-Quran

 • Rumusan8. CONTOH-CONTOH TERJEMAHAN MAKNA AL-QURAN YANG MENYELEWENG

 • Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [1]

 • Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [2]

 • Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [3]

 • Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [4]

 • Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [5]

 • RumusanPengarang: Mohd Shukri Hanapi

Penerbit: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Tahun: 2003

Ulasan